Gigi Leung - Dan xiao gui (Chicken)


Tien Zhen - Kao jin wo (Come close to me)


Tien Zhen - yue ya quan (moon spring)